FreeBSD : Edition de niveau Doom

FreeBSD : Edition de niveau Doom

1/ Création du répertoire de travail.

util01@station66:~$ mkdir -p JEU/DOOM/Edition
util01@station66:~$ cd JEU/DOOM/Edition/
util01@station66:~/JEU/DOOM/Edition$ 

2/ Installation du 'node builder' : bsp

  • Téléchargement :
util01@station66:~/JEU/DOOM/Edition$ wget http://games.moria.org.uk/doom/bsp/download/bsp-5.2.tar.bz2
  • Décompression de l'archive :
util01@station66:~/JEU/DOOM/Edition$ tar xvfj bsp-5.2.tar.bz2 
util01@station66:~/JEU/DOOM/Edition$ cd bsp-5.2/
util01@station66:~/JEU/DOOM/Edition/bsp-5.2$ 
  • Configuration de la compilation :
util01@station66:~/JEU/DOOM/Edition/bsp-5.2$ ./configure
  • Compilation :
util01@station66:~/JEU/DOOM/Edition/bsp-5.2$ make
  • Installation :
util01@station66:~/JEU/DOOM/Edition/bsp-5.2$ sudo make install
util01@station66:~/JEU/DOOM/Edition/bsp-5.2$ cd ..
util01@station66:~/JEU/DOOM/Edition$ 

3/ Edition d'un niveau wad avec 'Yadex'.

$ yadex map01.wad

4/ Compilation du niveau wad avec 'bsp'.

$ bsp map01.wad

5/ Lancement du niveau avec le moteur 'DoomLegacy'.

$ doomlegacy -file tmp.wad